Resonance of an era

Roel Ebbinge stuurde zijn motor, een BMW G650X in het voorjaar van 2019 in drie maanden van Nederland naar Bishkek, Kirgistan.  Op zijn 16.000 km lange reis doorkruiste hij samen met twee reisgenoten o.m. de voormalige Sovjetstaten Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadjikistan en Kirgistan.

De titel “Resonance of an era” duidt op het nog immer zichtbare effect van decennialange overheersing door de Sovjet unie. Het zijn kenmerken die als littekens op de gebieden zijn achterbleven na het uiteenvallen van de USSR in 1991. 

Die zichtbare erfenis staat in een schril contrast met de ervaren gastvrijheid en liefde van de bevolking. Die toont ook dat iedere poging tot onderdrukken van een volk zal stranden op de individuele veerkracht binnen dat volk.

De beelden zijn soms concreet, dan weer symbolisch en dagen de kijker uit tot interpretatie.