J.C. Troll / Boksschool Belder

De Haarlemse Slachthuisbuurt is een typische volksbuurt. Jongerencentrum ‘De Troll’, met de daarin gevestigde boksschool Ton Belder, biedt sport en ontspanning. Voor de jeugd is er nagenoeg geen vertier in de wijk. De sportschool biedt voor een laag bedrag sportles aan en geeft daarmee kinderen een veilige plek. Het jongerencentrum is een plek voor de jeugd, georganiseerd door de jeugd.

Een plek om te ontmoeten waar gezelligheid en plezier de kernbegrippen zijn. Waar lief en leed wordt gedeeld. Zo wordt zwerven op straat voor een deel voorkomen en is er enige vorm van sociale controle.

Door de jaren durende dreigende sluiting loopt het aantal vrijwilligers terug en liggen de activiteiten van het jongerencentrum stil. Er wordt de laatste maanden alleen nog gebokst. De boksschool heeft een opvoedkundige inslag. Weerbaarheid, respect en doorzettingsvermogen zijn de belangrijkste ingrediënten van de lessen. De boksleraren komen zelf uit deze wijk, zijn zelf ooit van de straat geplukt door jongerenwerkers en geven hun levenslessen nu door aan de volgende generatie.

Het pand waarin het jongerencentrum annex boksschool is gevestigd, is eigendom van Elan wonen. Deze woningcorporatie is met een verbeterslag in de wijk bezig. Oude woningen gaan voor het grootste deel tegen de vlakte, er komt nieuwbouw voor in de plaats. Dat betekent dat veel gezinnen buiten hun vertrouwde omgeving huisvesting zullen krijgen. Het onderkomen van het jongerencentrum staat ook op de nominatie om te worden geveld door de slopershamer.

Per 30 juni 2017 is de sleutel teruggegeven aan de eigenaar. Elan werkt niet mee aan het vinden van een alternatieve plek.

Van februari tot juli 2017 heb ik de ontwikkelingen vastgelegd, tot het laatste moment…….