People are strange…….

People are strange when you’re a stranger

Faces look ugly when you’re alone

Woman seem wicked when you’re unwanted

Streets are uneven when you’re down

(Jim Morrison)

Deze fotoserie is een visueel pleidooi.  Een pleidooi om hier en nu naar de medemens te kijken zonder weerstand. Nieuwsgierig te zijn naar de ander uit interesse. Een ruimere blik te hebben.

Ik vroeg de geportretteerden om uiting te geven aan hun gevoel wat zij hebben over de wereld waarin wij leven. Ofwel hoe reageer je op een wereld die wordt verdeeld door o.a. polarisatie, onverdraagzaamheid, oorlog en milieuproblematiek.

Het eerste deel van de serie is gemaakt in “eigen kring”, met voor mij bekende mensen. Het tweede deel van de serie bestaat uit mensen met wie ik eerst in gesprek ben gegaan. Op zoek naar wat ze beweegt, wie ze zijn, waar ze voor staan.  En wat bleek? Het tweede deel voelde net zo comfortabel als het eerste…………